ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2557

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนกำหนดจัดงาน “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2557 และงานกระจาดดินจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2557 ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีชมพิธีเปิดงานในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น.ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีพบกับขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย–จีนที่หลากหลายชมขบวนแห่โคมไฟพิธีลอยกระทงการปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรทองเล่นไฟ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3553 5380 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867,035-525880 www.tatsuphan.net

แสดงผล 42 ครั้ง