ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดทำคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” เตรียมส่งมอบให้ห้องสมุดทั่วประเทศ 800 แห่ง เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวไทย

ททท.ชูภารกิจองค์กรต้นแบบทำ CSR ท่องเที่ยว “คืนประโยชน์-มอบความสุข” สู่สังคม ด้วยโครงการ “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” ปี 2557 ผลิตคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ แนะนำสถานที่สำคัญและภาพสวย ๆ ใน “ภาคกลาง” และ “ภาคเหนือ” แจกให้เครือข่ายผู้บกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง เตรียมความพร้อมรับ AEC มอบความเท่าเทียมให้นักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางกายทุกประเภท เล็งเห็นไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า  “ททท. มุ่งมั่นบุกเบิกจัดโครงการ “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” ด้วยการผลิต “คู่มือการท่องเที่ยวอักษรเบรลล์” เพื่อให้เป็น “ต้นแบบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่พร้อมคืนประโยชน์และมอบความสุขสู่สังคม” มอบโอกาสให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นได้มีประสบการณ์จากการอ่าน การศึกษา การเรียนรู้ ทำความรู้จักและสามารถเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยได้อย่างเท่าเทียมกับนักท่องเที่ยวทั่วไป ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้  ซึ่งขณะนี้ ททท. ได้จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง รวม 26 จังหวัด (รวมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก) และภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด ในความจุเล่มละ 100 หน้า จำนวนภาคละ 1,000 เล่ม”

นายศุกรีย์ กล่าวว่า “ในวันนี้ (24 มิถุนายน 2557) ททท. ได้จัดกิจกรรมนำ คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ ภาคกลาง และภาคเหนือ มามอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นได้มีรับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางด้าน การศึกษา การเรียนรู้ และการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากการส่งมอบคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์แล้ว  ภายในงานททท. ยังได้จัดกิจกรรมจำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมอุปกรณ์การใช้เดินทาง พร้อมเปิดเสียงบันทึกเล่าเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการเห็นกว่า 150 ชีวิต ได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองไทย  ด้วยการรับฟังระหว่างเดินเข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวจำลองภายในงาน”

“หลังจากการส่งมอบในวันนี้  ททท. จะมอบ คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ ให้หน่วยงานตัวแทนกระจายส่งไปยังเครือข่ายผู้บกพร่องทางการเห็นที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง มีทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา  ห้องสมุดคนตาบอดประจำจังหวัด มูลนิธิคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  ทั้งนี้ คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์  จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้กลุ่มผู้บกพร่องทางกายและการเห็นของไทยได้ศึกษา เรียนรู้ และ เกิดแรงบันดาลใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางกายและการเห็นทั่วภูมิภาคอาเซียน  เข้ามายังประเทศไทย  เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตื่นตัวเข้าร่วมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางบ้างแล้ว ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายจังหวัดทั่วประเทศสามารถสร้างความเสมอภาคให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้มากขึ้นใกล้เคียงกับนักท่องเที่ยวทั่วไป” นายศุกรีย์ กล่าวเพิ่มเติม

โดยหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ททท. ได้นำ คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์  ไปมอบให้ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของผู้บกพร่องทางการเห็นซึ่งได้สาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ไหมพรม มีทั้งเสื้อ หมวก ผ้าคลุมไหล่ พรมเช็ดเท้า สินค้าที่ระลึก พวงกุญแจ ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บริการนักท่องเที่ยว คือ นวดแผนไทย โดยผู้บกพร่องทางการเห็นที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตรมาตรฐาน จำนวนกว่า 45 เตียง  ในโอกาสนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ในพื้นที่อำเภอสามพราน อาทิ รีสอร์ตสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ ยินดีให้ความร่วมมือกับ ททท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ด้วยการนำโบรชัวร์ของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ไปช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่แวะมาเที่ยวหรือพักที่สามพราน ได้ไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อย่างต่อเนื่องต่อไป

แสดงผล 36 ครั้ง