ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ในระหว่างการแข่งขันกีฬา “เมืองแพร่เกมส์” และ “หม้อห้อมเกมส์”

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ขอเชิญชวนนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ในระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 “เมืองแพร่เกมส์”   ในระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2557 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “หม้อห้อมเกมส์”   ในระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2557

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดแพร่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ 2 รายการดังกล่าว   ททท.สำนักงานแพร่ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรม และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจังหวัดแพร่ในช่วงเวลาดังกล่าว  กิจกรรม ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬากลาง อบจ.แพร่ คุ้มเจ้าหลวง แพะเมืองผี วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ศูนย์บริการดังกล่าว  จะอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลที่เที่ยว ที่กิน และที่ซื้อของ     โดยจะมีนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมรถรางนำเที่ยว “นั่งรถราง แอ่วเมืองแป้” โดยให้บริการทุกวัน วันละ 2 รอบๆ ละ 2 คัน (รอบเช้าเวลา 10.00 น. และรอบบ่ายเวลา 14.00 น.) โดยรถรางจะออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในสนามกีฬากลาง อบจ.แพร่ ไปรอบกำแพงเมืองโบราณ  และมีมัคคุเทศก์จากชมรมยุวมัคคุเทศก์เวียงโกศัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นผู้นำชม และบรรยาย แหล่งท่องเที่ยวรอบตัวเมืองแพร่   ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

กิจกรรม “แป้นี้ มีแต่ลด”    เป็นการมอบส่วนลดพิเศษให้กับนักกีฬา คณะกรรมการ และนักท่องเที่ยว โดยสามารถขอรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมแผนที่ ได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวทั้ง 5 แห่ง   ซึ่งแผ่นพับนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการตามกิจกรรม “แป้นี้ มีแต่ลด” โดยในแผ่นพับจะระบุรายชื่อโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพียงแสดงแผ่นพับประชาสัมพันธ์นี้แก่สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น  ระยะเวลาการใช้ส่วนลด 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557

และที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในระหว่างการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  ได้แก่กิจกรรม “ภารกิจกดไลค์ ท่องเที่ยวเมืองแพร่” ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกด้วยการเดินทางไปประทับตราแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย คุ้มเจ้าหลวง วัดหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แพะเมืองผี บ้านวงศ์บุรี   หากประทับตราครบ 4 แห่งขึ้นไป สามารถรับของที่ระลึกกระเป๋าหม้อห้อม ฟรี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทั้ง 5 แห่ง ทั้งนี้ จำกัดเฉพาะ 500 คนแรกเท่านั้น

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และนักท่องเที่ยว  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ในระหว่าง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 “เมืองแพร่เกมส์” ที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2557 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “หม้อห้อมเกมส์” ที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2557 นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

แสดงผล 18 ครั้ง