ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “๑๑๑ ปี อำเภอสูงเม่น”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “๑๑๑ ปี อำเภอสูงเม่น” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับส่วนราชการทุกแห่ง สภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่นและภาคเอกชนในอำเภอสูงเม่น กำหนดจัดงาน “๑๑๑ ปี อำเภอสูงเม่น” ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลอมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปีของการก่อตั้ง    และเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสูงเม่นได้ร่วมกันสร้างบุญบารมี ทั้งการให้ทานการรักษาศีล การเจริญภาวนา เพื่อเป็นสิริมงคล   

อำเภอสูงเม่น  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖   เดิมเรียกว่า อำเภอแม่พวก   ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอแม่พวกเป็น อำเภอสูงเม่น    ซึ่งคำว่า "สูงเม่น" ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดจัดทำประวัติไว้เป็นหลักฐานว่ามีความหมายใด   เพียงแต่ได้รับทราบจากคำบอกเล่าจากบุคคลที่รู้บอกว่า สถานที่ตั้งวัดสูงเม่นเดิมเป็นป่าพงไพรหนาแน่น เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ชนิดหนึ่ง คือ เม่น  มาชุมนุมอาศัยอยู่  ต่อมาบ้านเมืองได้เจริญขึ้น ป่าแห่งนี้ได้ถูกแผ้วถาง   ราษฎรได้ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหมู่บ้านพร้อมกับได้สร้างวัดขึ้นชื่อวัดสูงเม่น    ด้วยเหตุดังกล่าวทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอแม่พวกเป็นอำเภอสูงเม่น   แต่คำว่า "สูงเม่น" เป็นการเพี้ยนเสียงและรูปอักษรทางภาษาไทยกลางที่เขียนขึ้นมาตามความเข้าใจผิดของทางราชการในสมัยนั้น   ซึ่งถ้าเขียนตามหลักการอ่านการเขียนและความหมายทางภาษาล้านนาแล้ว สูงเม่นจะต้องสะกดเป็น "สุ่งเหม้น" โดยคำว่า "สุ่ง" แปลว่ารู และ "เหม้น" แปลว่าตัวเม่น  อำเภอสูงเม่น  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เพียง  ๑๑ กิโลเมตร  เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในเรื่องคัมภีร์โบราณ   พระธาตุเนิ้ง  (เอียง) เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก    อ่างเก็บน้ำแม่มาน  แหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมอีกแห่งของจังหวัดแพร่ และมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

กิจกรรมภายในงาน “๑๑๑ ปี อำเภอสูงเม่น” ประกอบด้วย การทอดผ้าป่าสามัคคี   พิธีสืบชะตา  กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “๑๑๑ ปี อำเภอสูงเม่น” การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP อำเภอสูงเม่น และจำหน่ายสินค้าของดีบ้านฉัน ๑๒ ตำบล นิทรรศการพัฒนาการและประวัติศาสตร์อำเภอสูงเม่น การแข่งขันการปั้นเม่น การแข่งขันอาหารและขนมพื้นบ้าน  การประกวดส้มตำลีลา การสาธิตทักษะฝีมืองานใบตอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรมจาก ๑๒ ตำบล การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กาดหมั้วครัวแลง    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพถ่ายในงาน “๑๑๑ ปี อำเภอสูงเม่น” โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพวาดและภาพถ่ายเกี่ยวกับอำเภอสูงเม่นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗    

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “๑๑๑ ปี อำเภอสูงเม่น” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๔ ๑๖๑๘ หรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 51 ครั้ง