ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี ๒๕๕๗

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง  ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี อันเป็นประเพณีทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน    กอปรกับจังหวัดแพร่ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนเมืองแพร่จากเมืองผ่านเป็นเมืองพัก    จึงกำหนดให้งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี เป็นงานประเพณีประจำปีที่โดดเด่นของจังหวัด    และกระตุ้นเกิดความร่วมมือภายในชุมชน

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง  เป็นวัดที่เกิดจากการรวมวัด ๒ วัด คือวัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง เข้าด้วยกัน และกลายเป็นวัดพระบาทมิ่งเมือง   ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง    เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่    สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัด ประกอบด้วยรอยพระพุทธบาท ๔ รอย   พระธาตุมิ่งเมือง  พระสิงห์หนึ่งเวียงโกศัย   พระพุทธสิหิงค์จำลอง  พระพุทธมิ่งขวัญเมือง พระพิฆเนศแกะจากไม้ขนุนมงคลอายุ ๓๐๐ ปี และพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง  

กิจกรรมภายในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี ๒๕๕๗ ประกอบไปด้วย ขบวนแห่แห่เครื่องสักการะหลวงพ่อพระพุทธโกศัย   นิทรรศการวันวิสาขบูชา    การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา การประกวดพระเครื่อง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดแพร่ก๊อตทาเร้นท์   กิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข   และกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา      พร้อมการแสดงบนเวที  และพบกับมหกรรมอาหารเมืองแป้ และสินค้า OTOP จากภาคเหนือ ชิมอาหารอร่อย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๓๘๔ หรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 18 ครั้ง