ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดประกวดวีดีโอคลิป “ความรักชาติ ความเป็นไทย” เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักในความรักชาติ และความสามัคคี

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดประกวดวิดีโอคลิป “ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย” ความยาว 3 - 5 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทย ด้วยการระลึกถึงบรรพชนนักรบ ผู้กล้าหาญ ผู้ซึ่งสละชีพเพื่อชาติ เผยแพร่ประวัติวีรกรรมความกล้าหาญ ให้คนไทยได้ตระหนักในความรักชาติ ความสามัคคี ความภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม โดยเนื้อหาวิดีโอคลิปฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องนำเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงความหมายตามวัตถุประสงค์ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติ เคารพในความกล้าหาญของบรรพบุรุษ ตระหนักถึงความสามัคคี ความรักชาติ ความภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งให้มีคำอธิบาย หรือพากย์ภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง (Subtitle) อีก 1 ชุด

การส่งผลงานให้ส่งด้วยตนเองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ หรือกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดอนเมือง ช่วงถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน เลขที่ 9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างต้น วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคลิป ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย”

ผู้ชนะเลิศจากการประกวดใน 2 ระดับ จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5,000 บาท ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ http:/ndsi.rtarf.mi.th

แสดงผล 5 ครั้ง