ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ชวนเที่ยวหมู่บ้านช้างเลี้ยงพร้อมชมวิถีพุทธศาสนา บวชนาคช้าง จังหวัดสุรินทร์

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลก พร้อมร่วมงาน “ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวในโลก ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตระหว่างคน (ชาวกูย หรือ กวย) กับช้าง อันผูกพันกันมายาวนานมาร่วมร้อยร้อยปี ช้างในที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว มากกว่าช้างที่เลี้ยงไว้เพื่อการใช้งานหรือเป็นพาหนะ จากด้วยความผูกพันดังกล่าว อีกทั้งช้างในความเชื่อทางศาสนาถือว่าเป็นสัตว์มงคล ในงานประเพณีพิธีกรรมหรือความเชื่อ จึงมักมีช้างเข้าร่วมอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสู่ขวัญ ทำบุญงานมงคลสมรส หรือแม้แต่การบวชงาน “ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติ” ในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมตั้งแต่พีโกนผมนาค พิธีทำขวัญนาคหมู่ (ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ วัดแจ้งสว่าง) ขบวนแห่นาคด้วยช้างนับร้อยเชือกไปยังวังทะลุ พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณวังทะลุ) และพิธีอุปสมบทหมู่ (ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดแจ้งสว่าง)

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์อาทิเช่นหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าไหมจากธรรมชาติของชาวสุรินทร์ และตื่นตาไปกับศิลปะการถักทอเส้นไหมอันสลับซ้อนดิ้นทองผสมผสานลายราชสำนักโบราณ จำนวน 1,416 ตะกอ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ ชมภาพสลักนางอัปสราหินทรายที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

• ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 - 8 โทรสาร. 0 4451 8530  e-mail : tatsurin@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/surin www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672

• กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 4524

แสดงผล 25 ครั้ง