ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia : OCA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 (The Asian Beach Games 2014)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ หาดในยาง อ่างเก็บน้ำบางเหนียว และเหมืองเจ้าฟ้า โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 19 ชนิด มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ประมาณ 3,500 คน จาก 45 ประเทศในทวีปเอเชียเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้งที่ 4 มีคำขวัญว่า “Celebrate Charming Sunshine” สัญลักษณ์การแข่งขัน คือ ต้นตาลสองต้นอันเป็นจุดเด่นของแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต พร้อมข้อความ
“4th Asian Beach Games” อยู่ระหว่างต้นตาลสองต้น แสดงถึงนักกีฬาที่เป็นตัวแทนชาติพันธุ์ต่างกันของทวีปเอเชียมาร่วมกันแข่งขันกีฬาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ความปรารถนาดี และมีตัวนำโชคเป็นเต่าทะเล 3 ตัว ชื่อ สินธุ สมุทร และสาคร ซึ่งมีความหมายว่า “น้ำ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาชั้นนำแห่งเอเชีย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งกระตุ้นให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 คน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวได้ประมาณ 5 ร้อยล้านบาท

 

แสดงผล 12 ครั้ง