ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้” ครั้งที่ 3

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย องค์กรมุสลิมทุกแขนง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดจัดงาน “มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้” ครั้งที่ 3 ขึ้นในระหว่างวันที่  2 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณสถานอิสลามสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมุสลิมในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและภาคตะวันออก อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย

         -          การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมืองจากสามจังหวัดชายแดนใต้              

         -          ชมการแสดงดีเกร์ฮูลู  การแสดงซีละ (ศิลปะป้องกันตัวของชาวมลายูในอดีต)

         -          ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองมลายูอัสลี ของตัวแทนศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2535 จากอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

         -          ชมนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว และการออกบูธนำเสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ ททท.สำนักงานนราธิวาส ได้รวบรวมนำเอาสิ่งดีๆ ที่น่าสนใจและสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นมลายูโดยแท้จริงที่ท่านไม่สามารถหาชมจากที่อื่นได้ ดังนั้น ททท.จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เที่ยวชมงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้”ในวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พลาดไม่ได้สำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศความเป็นพื้นถิ่นมลายู ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส  โทร. 073-522 411, 073-542 346 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แสดงผล 67 ครั้ง