ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สืบสาน “งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วม สืบสาน “งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ณ วัดถ้ำเอราวัณ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า ถ้ำเอราวัณนี้ เดิมชาวบ้านเรียกว่า ถ้ำช้าง หรือ ผาถ้ำช้าง ปากถ้ำมีพระพุทธชัยศรีมหามุนีตรีโลกนาถ ภายในถ้ำจะพบเห็น อ่างหิน สิงโตหิน เจดีย์หิน ช้างหิน ถ้ำนางผมหอม เห็ดหิน ถ้ำฤาษี จุดชมวิว และเขาทะลุ นอกจากนี้อำเภอนาวังยังเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางด้านเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้คำขวัญของอำเภอที่ว่า “สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียงน้ำใส ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ”  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชุมชนตำบลวังทองมีประเพณีที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชน “งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ” ชาวบ้านจะจัดเตรียมขันหมากเบ็ง ซึ่งทำจากใบตอง บรรจงจีบเป็นกลีบรูปทรงคล้ายๆ พานบายศรีและตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงาม จากนั้นพากันแห่แหนขึ้นบันไดกว่า ๖๐๐ ขั้น เพื่อเป็นพุทธบูชาพระพุทธชัยศรีมหามุนีตรีโลกนาถหน้าปากถ้ำ

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีอัญเชิญขันหมากเบ็ง ดอกไม้ ธูปเทียน ไหว้พระถ้ำเอราวัณ การประกวดขันหมากเบ็งยักษ์ ขบวนแห่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ การประกวดธิดาผมหอม การแข่งขัน “คู่ love กินกล้วยวังทอง” และงานแสดงสินค้าพื้นบ้านหลากหลายชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.วังทอง โทร. ๐๘ ๑๓๖๙ ๒๓๙๓/ ๐๘ ๑๑๑๗ ๘๖๔๖ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย   โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/         ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕ /email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei/ Twitter: @tatloei  

แสดงผล 27 ครั้ง