ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“งานประเพณีสงกรานต์ และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชุมชนชาวบ้านแสงภา ด้วยการร่วม “งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว” หนึ่งเดียวในประเทศไทย  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา  ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า การแห่ต้นดอกไม้ เป็นวัฒนธรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า  ๔๐๐ ปี  โดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธา และความสามัคคีของชาวชุมชน ต้นดอกไม้ของตำบลแสงภา  จะมีลักษณะโดดเด่นกว่าทุกวัด คือ มีขนาดใหญ่และสูง  ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในวันเดียว  อุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกันจะมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด และตกแต่งด้วยดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น โดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ติดต่อกัน และมีการแห่ต้นดอกไม้ในวันพระตลอดเดือนเมษายน ในช่วงเวลา ๑ ทุ่ม ถึง ๓ ทุ่ม โดยแห่รอบพระอุโบสถสามรอบ รอบที่ ๑ บูชาพระพุทธ  รอบที่ ๒ บูชาพระธรรม และรอบที่ ๓ บูชาพระสงฆ์  การแห่ต้นดอกไม้นั้น  ผู้หามต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นดอกไม้หมุนซ้าย  ขวา  ตามจังหวะเสียงกลอง  ฆ้อง  ฉิ่ง  ฉาบ   ที่บรรเลงประกอบจนกว่าจะครบ 3 รอบ   และภายในต้นดอกไม้นั้นจะประดับด้วยเทียนไข  และจุดไฟเพื่อให้เกิดแสงสว่าง ซึ่งจะงดงามมากในช่วงการแห่และหาชมได้แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ ททท.สำนักงานเลย ได้จัดโครงการ “ม่วนซื่น สืบสาน งานแห่ต้นดอกไม้ฯ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีของชุมชน เรียนรู้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กำนันตำบลแสงภา โทร. ๐๘ ๔๗๘๙ ๓๑๖๒    อบต.แสงภา โทร.  ๐ ๔๒๐๗ ๙๔๗๙   และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย   โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei/ Twitter: @tatloei  

แสดงผล 24 ครั้ง