ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดสัมมนา “นวัตกรรมสร้างคุณค่า พัฒนาการท่องเที่ยวไทย”

เช้าวันนี้ (21 มีนาคม 2557) ณ ห้องเมย์ แฟร์ บอลรูมเอ ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “นวัตกรรมสร้างคุณค่า พัฒนาการท่องเที่ยวไทย” สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 9 ในปีที่ผ่านมาจำนวนเกือบ 70 ราย ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการตลาด การนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ในระดับสูงขึ้น  พร้อมฝึกเวิร์คช้อปในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการสร้างแนวทางการส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้  รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ททท. ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรที่มีผลงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสร้างคุณประโยชน์อันยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และรางวัลดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น  เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  ททท. โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว จึงได้จัดการสัมมนา “นวัตกรรมสร้างคุณค่า พัฒนาการท่องเที่ยวไทย” ให้แก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ และชุมชนท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2557 โดย ททท. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหัวข้อหลัก ได้แก่

  1. “สถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต และการปรับตัวเพื่อรองรับ AEC : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” โดยนางสาวยุวดี  นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด ททท.   
  2. “จากประสบการณ์ สู่การตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่” โดยนางสาวนิรมล  เมธีสุวกุล กรรมการบริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด และผู้ดำเนินรายการทุ่งแสงตะวัน 
  3. “ปรับมิติคิด ยกระดับชีวิตการท่องเที่ยวไทย” โดยนางสาววนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสมองและการเรียนรู้
  4. Marketing and Co-creation Concept : เปิดไอเดียการตลาดและกลยุทธ์สร้างสรรค์ร่วมกัน”  โดย อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นักวิชาการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  5. Idea Integration for Tourism and Way Forward : ผนึกไอเดีย ปูทางการท่องเที่ยวสู่อนาคต” โดยอาจารย์โอลิเวอร์ กิตติพงษ์  วีระเตชะ  Chief Strategy & Innovation Officer บริษัท Young & Rubicam Advertising

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเดินทางหมุนเวียนเข้ามามากขึ้น  ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญและนิยมเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีความหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวของประเทศไทยหากทุกท่านได้เตรียมความพร้อมทั้งภายในหน่วยงานของท่านเองและร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จะเป็นการผนึกกำลังทางการท่องเที่ยวเพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคงและยั่งยืน  และผู้เข้าร่วมการสัมมนา จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนาและร่วมกันทำให้ประเทศไทยรักษาความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว เป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและน่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไป”

แสดงผล 28 ครั้ง