ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ 1” เมืองไทย ครั้งที่ 3

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท จัดงานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ 1” เมืองไทย ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2557 ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกจังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดชัยนาท อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ภายในงานมีการจัดงานสินค้าราคาประหยัด สินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง

นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม ในการผลิตข้าวพันธุ์ไทยชั้นเลิศ มีการประกวดรวงข้าว การประมูลพันธุ์ข้าวปลูก การแข่งขันทางการเกษตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์จากกูรูการเกษตร ในการเสวนาวิชาการทางการเกษตร ชมขบวนแห่แม่โพสพ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัดชัยนาทที่หาชมได้ยาก การประกวดเทพีข้าวพันปี สนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬามหาสนุก ร่วมรำลึกถึงพระคุณของแม่โพสพ ในพิธีทำขวัญแม่โพสพ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท โทร.056-411069,056-412507 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร. 035 – 525867,035-525880

แสดงผล 79 ครั้ง