ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ในกิจกรรม“The Glory Eden 2014 @ CentralPlaza Rama 3...ผลิบานความสุข ฉลองตรุษสุดอัศจรรย์”

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 การท่องเที่ยวสาธารณรัฐจีน และภาคเอกชน ร่วมจัดงาน “The Glory Eden 2014 @ CentralPlaza Rama 3...ผลิบานความสุข ฉลองตรุษสุดอัศจรรย์” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม -  5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีที่มีมาแต่ช้านานของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่ ซึ่งในประเทศไทยประกอบไปด้วย ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกันมากยิ่งขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ผู้ร่วมจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานถึง 90,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไต้หวัน และชาวจีน จะให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของประเทศ ร่วมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

การจัดงาน “The Glory Eden 2014 @ CentralPlaza Rama 3...ผลิบานความสุข ฉลองตรุษสุดอัศจรรย์”ในปีนี้ ผู้ที่สนใจจะได้พบกับกิจกรรมการแสดงแห่งความสุขมากมาย อาทิ สวนดอกไม้มงคลประดิษฐ์สุดยิ่งใหญ่ เทศกาลโคมไฟสาธารณรัฐจีน สักการะบูชาเทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ย 60 พระองค์ ที่อัญเชิญมาจากสธารณรัฐประชาชนจีน โชว์เชิดสิงโตชมพูสุดอลังการ และการแสดง Chinese Contemporary Dance สุดตระการตา โดยจะมีกำหนดพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกๆท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน “The Glory Eden 2011 @ CentralPlaza Rama 3...ผลิบานความสุข ฉลองตรุษสุดอัศจรรย์” ครั้งที่ 3  ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 25567 ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โทรศัพท์ 0 2649 6000

แสดงผล 25 ครั้ง