ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.อุดรธานี ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๕๗

จังหวัดอุดรธานี โดยอำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง กำหนดจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจัดแถลงข่าวในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

“แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ลำดับที่ ๓๕๙ จากองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๓๕ นอกจากนี้กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียง (ชุมชนบ้านเชียงอนุรักษ์อารยธรรมโบราณสืบสานวิถีไทพวน) ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

งานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๕๗ มิกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่อารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง การแสดง แสง เสียง กิจกรรม 7 Amazing ของ ททท.อุดรธานี การประกวดวาดภาพย้อนรอยอดีตวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง การแสดงโปงลางและหมอลำ พร้อมกิจกรรมอีกมากมายและในช่วงเวลาดังกล่าว ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯบ้านเชียงด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗ เทศบาลตำบลบ้านเชียง โทร. ๐ ๔๒๒๓ ๕๐๐๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๘๓๔๐-๑

 

แสดงผล 12 ครั้ง