ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชียงใหม่ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ประจาปี ๒๕๕๗”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสความสวยงามของดอกไม้และพรรณไม้นานาชนิด ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด ระหว่าง ๗๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษาแห่งอาเซียน (ASEAN Nation Flower Blooms) โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายถึง ๙ กิจกรรมและในปีนี้ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ส่งรถบุปผชาติร่วมขบวน เพื่อสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยว

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิมูลนิธิโครงการหลวง พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมผนึกกาลังเพื่อนาจุดเด่น ด้านความงามของดอกไม้เชียงใหม่ออกสู่สายตาชาวโลก โดยมีกิจกรรมหลักมากมายอาทิ การจัดนิทรรศการและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณหนองบวกหาด/ การแห่ประกวดรถบุปผชาติ จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาด /การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ / การจัดกาดหมั้ว ณ สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และลานเอนกประสงค์ข่วงท่าแพ / การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน / การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน / การตกแต่งเส้นทาง / การทาถนนดอกไม้ / การจัดมหกรรมอาหาร /และการประกวดหน้าบ้านน่ามอง สาหรับขบวนรถบุปผชาติ แบ่งเป็น ๓ ประเภทประกอบด้วย ขบวนประเภทสวยงาม, วัฒนธรรมและประเภทความคิด เข้าร่วมมากกว่า ๓๐ ขบวน

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๐ จนถึงปีนี้เป็นปีที่ ๓๘ มีการพัฒนารูปแบบตามลาดับ และเป็นมหกรรมที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้าเที่ยวงานเป็นจานวนมากในแต่ละปี นำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ส่งผลให้เศรษฐกิจของเชียงใหม่ ในภาพรวมดีขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีเทศกาลร่มบ่อสร้างสันกำแพง ระหว่างวันที่ ๑๗๑๙ กุมภาพันธ์ และ ททท. เชียงใหม่ได้นำเสนอเส้นทาง สายหมอกและดอกไม้ให้ท่านเลือกตามความพึงพอใจมากถึง ๗ เส้นทาง

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.chiangmai.go.th หรือที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร ๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐- www.tourismchiangmai.org และสายด่วน ๑๖๗๒ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

แสดงผล 21 ครั้ง