ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชมและถ่ายภาพกับ ๑๐ ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวชมและถ่ายภาพกับ ๑๐ ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่   ณ สถานที่สำคัญสิบแห่งกลางเมืองแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

            นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ “๑๐ ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่”   โดยเป็นการออกแบบงานศิลปะและนำไปจัดวางตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและแชร์กันในกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต   การจัดวางงานศิลปะ ๑๐ ทัศนสถานดังกล่าว  จะจัดวางกระจายไป ๑๐ จุดในสถานที่สำคัญกลางเมืองแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

            สำหรับแนวคิดของ ๑๐ ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่ แต่ละแห่งจะแตกต่างกัน  แต่จะสะท้อนศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวเมืองแพร่  ได้แก่ “ภูมิใจ๋คำเมือง” ณ บริเวณด้านหน้าคุ้มเจ้าหลวง   “หม้อห้อมเรืองวัฒนธรรม” ณ ถนนคุ้มเดิม  “งามล้ำชุดล้านนา” ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.๙   “เฮียนความเป็นมาถึงปัจจุบัน”   ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.๙   “ร่วมกั๋นฉลองแสนม่วน”  ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ  “ชวนชมหัตถกรรมพื้นบ้าน”  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่  “อลังการไม้สักทองงาม” ณ บริเวณกาดสามวัย   “รำลึกความหลังงานศิลป์สล่า” ณ บริเวณทางเดินหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  “นคราพระธาตุปีขาล” ณ บริเวณประตูชัย   “ต้นไม้อธิษฐานสมดั่งใจ๋”  ณ บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

            ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมและถ่ายภาพกับ ๑๐ ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่ ณ บริเวณสถานที่ต่างๆ  ๑๐ แห่งกลางเมืองแพร่  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๔ ๖๒๐๕ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 8 ครั้ง