ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2557

นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน วันพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานนี้เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม รวมถึงภาษาท้องถิ่น มากำหนดเป็นรูปแบบการจัดงาน มีการจัดการแข่งขันเขียนลายสือไทย,เจ้าบ้านน้อย เล่าเรื่องเมืองพ่อขุนฯ ภาษาสุโขทัย,ประกวดลูก-หลาน พ่อขุนฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กันไปกับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ

                   1. ตักรบาตรยามเช้ารับอรุณรุ่งของวันใหม่ในจังหวัดสุโขทัย ด้วยกิจกรรม “พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข”

                   2. เชิญร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและบูรพกษัตริย์ ทุกพระองค์

                   3. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ ลานการละเล่นสมัยพระร่วง

                   4. ขี่ช้างชมเมือง เล่าเรื่องเมืองพ่อขุน

                   5. ลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุนฯ (พานพุ่มดอกไม้สด/ว่าวพระร่วง)

                   6. การแสดงมังคละ และระบำสุโขทัย

                   7. ตลาดโบราณ

                   8. การแสดงแสง เสียง ชุด อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                   9. การแสดงหมากรุกคน

                   10.การแสดงมหรสพ “ลิเก”

                   11.ขบวนถวายราชสักการะเทิดพระบารมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                   12.บุญพิธีตักรบาตรข้าวตอก

                   13.ชมและเลือกซื้อสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค และสินค้า OTOP โดยสหกรณ์จังหวัดและพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

แสดงผล 28 ครั้ง