ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในแบบวิถีชาวพุทธ

 

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในแบบวิถีชาวพุทธ  ณ วัดในจังหวัดน่าน   จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์

                นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกำลังเดินทางท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กัน ซึ่งแต่ละคนก็มีแนวคิดในการการเลือกจุดหมายปลายทางของการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปตามความชื่นชอบส่วนตัว  ตามช่วงเวลา   หรือตามงบประมาณที่มีอยู่   ดังนั้น ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเสนอจังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ ไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังเลือกเส้นทาง  โดยอยากเชิญชวนให้มาร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในแบบวิถีชาวพุทธที่จังหวัดน่าน  จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่นาน ประหยัด และได้บุญกันถ้วนหน้า  อีกทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปสัมผัสอากาศเย็น และทะเลหมอก รวมทั้งดอกไม้ ในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย   กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม ๒๕๕๗ “งานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน  ประกอบด้วย พิธีสืบชะตาหลวง เครื่องสืบชาตาที่สูงในโลก ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ร่วมปล่อยโคมบูชาดวงชาตา ส่งเคราะห์ หลีกเคราะห์ รับโชค ชมการฟ้อนบูชาพระธาตุแช่แห้ง และการตีกลองบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี รับน้ำพระพุทธมนต์หลวงรับปีใหม่

                วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม ๒๕๕๗ “งานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่  ประกอบด้วย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ และบทชัยปริตร ร่วมบำเพ็ญจิตภาวนา รอเวลาเริ่มต้นศักราชใหม่ ถวายเครื่องไทยธรรม และร่วมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ “สวดมนต์ข้ามปี” ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่  ประกอบด้วย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี รับปีใหม่ ร่วมทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี) รับบุญข้ามปี ร่วมจารึก วัน เดือน ปีเกิด ลงแผ่นดวง ร่วมพิธีมหาเถราภิเษกรูปเหมือนหลวงปู่และรูปเหมือนลอยองค์  รับปฏิทินล้านนาเป็นที่ระลึก                           

                วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย พิธีสะเดาะเคราะห์ “สืบชาตาหลวง” พิธีสวดนพเคราะห์ สวดมนต์ข้ามปี พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

                วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยปลา นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา สวดมนต์ทำวัตรเย็น  พิธีสวดนพเคราะห์ พิธีสวดบังสุกุลตาย บังสุกุลเป็น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีแสดงพระธรรมเทศนา พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

                  ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  จ.น่าน  โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๕ ๑๘๔๖ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  จ.แพร่  โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๙ ๙๒๐๙ และวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๗๒๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๙๒ – ๓  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 21 ครั้ง