ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๓-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรม วัดท่าคก

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า งานออกพรรษาเป็นประเพณีดั้งเดิมของเชียงคาน โดยพระยาศรีอรรคฮาด  นายอำเภอคนแรก  ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน  ร่วมจัดทำปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว นอกจากนี้ชาวเชียงคานยังทำผาสาดลอยเคราะห์ที่ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน ลอยลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน นักท่องเที่ยวจะได้   ชมวิถีประเพณีดั้งเดิมแห่งเมืองเชียงคาน ร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวกลางแม่น้ำ งดงามกับการไหลเรือไฟและผาสาดลอยเคราะห์สว่างไสวทั่วสายนทีโขง

          กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ     ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  การ การไหลเรือไฟ  ผาสาดลอยเคราะห์   มีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีขบวนของดีจากตำบลต่าง ๆ  จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗ เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๙๑๔ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei 

แสดงผล 14 ครั้ง