ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวงาน “ ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำ หลังสวน ” อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2556

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร  และจังหวัดระนอง  ขอเชิญเที่ยวงาน  “ ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง  มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน”  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ประจำปี  2556

หนึ่งเดียวในประเทศไทยกับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง  ถือได้ว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน  ที่มีการสืบทอดกันมามากกว่า 100 ปี  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันออกพรรษา(แรม 1 ค่ำ  เดือน  11)  ในตอนเช้าชาวพุทธอำเภอหลังสวนทำบุญตักบาตรที่วัด แห่ขบวนเรือ  ตอนบ่ายก็มีการละเล่นที่สนุกสนานด้วยการแข่งขันพายเรือยาว  การแข่งขันพายเรือยาวของชาวอำเภอหลังสวนมีเอกลักษณ์ กล่าวคือ  การแข่งพายเรือตัดสินกันด้วยธง  นายหัวเรือลำใดสามารถคว้าธงที่ทุ่นเส้นชัยได้ก่อนโดยที่ไม่ตกน้ำ  เรือลำนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ  ดังนั้นการแข่งขันพายเรือจะต้องอาศัยความพร้อมเพรียงของฝีพายแล้ว  ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของนายท้ายเรือและนายหัวเรืออีกด้วย 

อำเภอหลังสวน อบจ.ชุมพร  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง  มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 171  ในระหว่างวันที่  18 – 24  ตุลาคม 2556      ณ บริเวณแม่น้ำหลังสวน  วัดด่านประชากร  เพื่อส่งเสริมและสร้างความรับรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยในงานมีกิจกรรม  เช่น  การเปิดเมืองกินฟรี  การทำบุญตักบาตรเทโว  การแห่ขบวนเรือพระบกและขบวนเรือพระน้ำ  การแข่งขันขึ้นโขนชิงธง  การประกวดเรือ  การประกวดดนตรีแห่นาค ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน(ห้องท้องถิ่น) โทร. 0 7754 5075, 08 9291 8598  ท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพร   โทร 077 501831  /  077 502775-6

 

 

แสดงผล 24 ครั้ง