ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จับมือ สทท. จัดสัมมนา เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดสัมมนา “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC” ฝึกอบรมบุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.  เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC” โดยมีนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธาน สทท. ให้เกียรติร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2556 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Platinum กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่ AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Logistics and Supply Chain ในการนำความรู้มาส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้ผู้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ สทท. ประมาณ   80 คน

แสดงผล 7 ครั้ง