ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. นำทีมผู้ประกอบการโชว์เอกลักษณ์ไทยในแดนปลาดิบ ในงาน JATA 2013 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีตีสาเก “Kagami Biraki” ในงาน JATA Tabihaku Night  ณ วัดโซโจจิ  และร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดงาน JATA 2013 ณ เวทีกลาง Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นประธานในพิธีเปิดคูหาประเทศไทย  โดยมี นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว  นายสรรเสริญ  เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมในพิธี  จากนั้นร่วมแถลงข่าวรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ชื่อรายการ The Unseen Dream - Beautiful Story in Thailand ณ East Exhibition  Hall 6 พร้อมให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนไทยและญี่ปุ่น ที่มาร่วมงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

งาน JATA Tourism Forum and Travel Showcase เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1977 เป็นหนึ่งในงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Association of Travel Agents : JATA) มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศของคนญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 24 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมงานมากกว่า 150 ประเทศ มีจำนวนคูหาทั้งหมดมากกว่า 1,000 คูหา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2556 ณ Tokyo Big Sight

ททท. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนไทย จัดเช่าพื้นที่ขนาด 90 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใน East Exhibition Hall สำหรับก่อสร้างและตกแต่งเป็นคูหาประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทย (Thainess)” โดยนำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นไทย โดยจัดแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย  ประกอบด้วย การนวดแผนไทย การแสดงหุ่นละครคน การเล่นเกมตอบคำถาม (Quiz) เกี่ยวกับประเทศไทย  ศิลปะการตัดกระดาษฉลุลวดลายล้านนาด้วยกรรไกร และกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานเล่าถึงประสบการณ์ตรงที่ได้รับผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Media)  เพื่อนำเสนอให้เห็นความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของ ททท. พื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ รวม 10 คูหา ประกอบด้วย ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการแสดง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  การบินไทย สำนักงานโตเกียว  TAT Travel  Advisor ของ ททท. สำนักงานโตเกียว 

โอกาสนี้ ททท. สำนักงานโตเกียว ยังได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง @ Amazing Thailand เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวโดย Blogger ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นให้เกียรติร่วมพูดคุย รวมถึงภายในงานยังมีการสาธิตศิลปะแบบไทย โดย นายสรรเสริญ  เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. เป็นประธานกล่าวเปิด ในวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ห้อง J East Exhibition Hall 6 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้สนใจทั่วไปที่สมัครทาง Facebook ของ ททท. สำนักงานโตเกียว  ผู้ประกอบการไทย และสื่อมวลชนเข้าร่วม รวมประมาณ 100 ท่าน

ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปเยือนประเทศไทยรวม 1.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 21.58 คาดการณ์ว่าในปี 2556 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านคน จากการทำตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการร่วมออกคูหาประเทศไทยในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างการรับรู้ให้แก่ชาวญี่ปุ่นให้รู้จักประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการจัดงานเมื่อปี 2555 มีผู้เข้าชมงานประมาณ 125,000 คน 

แสดงผล 21 ครั้ง