ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จับมือ สทท. จัดสัมมนา “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดสัมมนา “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC” ฝึกอบรมบุคคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

เช้าวันนี้ (24 กันยายน 2556) นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC” โดยมีนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธาน สทท. ให้เกียรติร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2556 ณ ห้อง Sapphire Suite โรงแรม Novotel Bangkok Platinum กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่ AEC รวมทั้งสามารถนำความรู้มาส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้ผู้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ สทท. ประมาณ 80 ราย

โดยตลอดเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ซึ่งจะบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรบุคคล ความสำเร็จในการทำธุรกิจท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ในการท่องเที่ยว และการประยุกต์แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) เพื่อจัดการการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การจะผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ ผู้ประกอบการของแต่ละประเทศ จะต้องเตรียมพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค โดย ททท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการตลาด การลงทุน การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและคงบทบาทผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ต่อไป

แสดงผล 17 ครั้ง