ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาคกลางคืน“อยุธยาราตรี แสงสีมรดกโลก”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก จึงมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก   ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศไทย   ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งความสำคัญ ของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา ศักยภาพ ของการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ให้ มีความพร้อมที่จะรองรับ และให้บริการนักท่องเที่ยว ได้อย่าง มีคุณภาพ  เพื่อสอดครองกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทย ให้มีมาตรฐาน และยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคกลางคืน “ลูกพาแม่เที่ยว อยุธยาราตรี แสงสีมรดกโลก “  ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น การท่องเที่ยว ในเวลายามเย็นจนถึงค่ำ เนื่องจาก ในช่วงเวลาดังกล่าว ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประดับไฟแสงสว่าง ตามแหล่งท่องเที่ยว และโบราณสถานต่างๆ สวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งบกและทางน้ำ  โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยการ นำชม ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์  และโรงภาพยนตร์ 360 องศา ที่จะบอกเล่าเรื่องราความเป็นมา ความรุ่งเรือง ของ กรุงศรีอยุธยาในอดีต  ต่อด้วยการนั่ง รถรางล้อยาง และล่องเรือ โบราณสถาน ภาคกลางคืน รวมถึงชมการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวน์ เรื่องราวเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับนานาชาติในสมัยอยุธยา พร้อม กับรับประทานอาหารค่ำ ในแบบตลาดย้อนยุค  ณ โบราณสถานป้อมเพชร และปิดท้ายด้วยการเดินเลือกซื้อหาของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่น บนถนนคนเดินคลองในไก่ ถนนคนเดินแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ในอดีตเคยเป็นย่านการค้าที่สำคัญมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา   

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 9 ,10 ,11,12 สิงหาคม 2556 และ เรื่อยไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน  โดยจะจัดต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น. จำหน่ายบัตร ในราคาพิเศษ เพียง ท่านละ 299 บาท  จากราคาปกติ 499 บาท สำหรับโปรแกรมนั่งรถรางล้อยาง และ ราคา ท่านละ 399 บาท จากปกติ 599 บาทสำหรับโปรแกรมล่องเรือ  ราคาดังกล่าว รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเที่ยวชมทุกอย่างแล้ว ผู้ที่สนใจ สามารถ ติดต่อซื้อบัตรได้ที่

ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา , ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่   5 สิงหาคม 2556 นี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-5123 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 0-3524-6076-8 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3599-6550 หรือคุณธนกฤตฯ 08-775-21115  

แสดงผล 51 ครั้ง