ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย เจษฎาเทคนิคมิวเซียม และกองทัพบก ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “ไมโครคาร์พาเหรด เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี”

เนื่องด้วยวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๘๑ พรรษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเจษฎาเทคนิคมิวเซียม และกองทัพบก ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ไมโครคาร์พาเหรด เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเสมอมา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้

โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วนั้น ยังเป็นการแสดงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรม สนับสนุนภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวจากนานาชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าว จะจัดกิจกรรมโดยนำขบวนไมโครคาร์พาเหรด ประกอบด้วย ไมโครคาร์ หรือรถการ์ตูนโบราณ ๙๙ คัน รถกระบะโบราณ ๑๒ คัน รถบัสนานาชาติ ๙ คัน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คัน ประดับประดาด้วยธงชาติและธงตราพระสัญลักษณ์ และตกแต่งโดยสื่อถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเส้นทางการเดินทางของขบวนจะเคลื่อนออกจากกองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ) เวลา ๐๙.๐๙ น. สู่ถนนราชดำเนินนอก  ผ่านพระบรมรูปทรงม้า ร.๕ วนกลับมายังถนนราชดำเนินนอก ผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน วนขวารอบสนามหลวงเข้าสู่ถนนพระอาทิตย์ บางลำพู ตัดทะลุตรอกข้าวสาร ถนนพระสุเมรุ ไปออกสะพานผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินนอกแล้วจึงกลับเข้าสู่ บก.ทบ. ในเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. โดยพลขับในขบวนจะมาจากพสกนิกรหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

ททท. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าวในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม โทรศัพท์ ๐ ๒๘๑๙ ๔๐๐๐ ต่อ ๑๒๐ (คุณวิฑูรย์) และ www.jesadatechnikmuseum.com 

แสดงผล 4 ครั้ง