ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “สีสันวิถีไทย” (Colorful Thai Life) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภาพความงดงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทยในหลากหลายแง่มุม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วิถีแห่งความเป็นไทย อีกทั้งยังสามารถนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ ททท. ในโอกาสต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเองและภายพถ่ายต้องเป็นภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนเท่านั้น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยกล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม อย่างไรก็ตามในภาพถ่ายไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วแต่สามารถตัดส่วนหรือตกแต่งภาพได้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน ๑ รางวัล แบ่งรางวัลออกเป็น ๕ รางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัลจาก ททท.

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท   พร้อมถ้วยรางวัลจาก ททท.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัลจาก ททท.

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสดรางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก ททท.

ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓o มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย พระราชูปถัมภ์ ติดต่อ คุณสรยา    คงรักษา โทร. ๐๙๑-๑๑๕-๗๕๘๕

แสดงผล 125 ครั้ง