ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด และชุมชนตำบลลาดชะโดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโดในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (วันอาสาฬหบูชา) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ ตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองให้อยู่ในสภาพสวยงาม

 นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ มีการตกแต่งขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำร่วมขบวนแห่กว่า ๑๐๐ ลำ เป็นแถวยาวตลอดคลองลาดชะโด การประกวดตกแต่งบ้านเรือนริมคลองลาดชะโด การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน ชิม ช๊อป แช๊ะ อาหารและสินค้าในตลาดลาดชะโด และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมคาราวานรถยนต์ คาราวานบุญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ รับสมัครจำนวนจำกัด

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด โทร.๐ ๓๕๗๔ ๐๒๖๓-๔ ,๐๘ ๙๔๘๙ ๕๙๙๙ และ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ – ๗  

แสดงผล 68 ครั้ง