ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สุพรรณบุรีจัดขบวนแห่เทียนพรรษาโชว์ความยิ่งใหญ่

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม  2556  ณ  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา และการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ  

วันที่ 23 กรกฎาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา   ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม  ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่  และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา  และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา  ณ  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าไปกด LIKE ได้ที่ www.facebook.com / งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2556 เพื่อรับรางวัลผลโหวตในการจัดงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 

แสดงผล 25 ครั้ง