ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประเทศไทยคว้ารางวัล Best Value Destination (International)

ประเทศไทยได้รับรางวัล Best Value Destination (International)  จากการประกาศรางวัลของนิตยสาร Lonely Planet Travel Awards 2013  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม ITC Lower Parel เมืองมุมไบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

งานแจกรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Lonely Planet ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวทรงอิทธิพลอันดับต้นของอินเดีย และประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่สอง หากนับตั้งแต่ต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยวแล้วรวม 4 รางวัล ประกอบด้วย Best Country และ Best Wedding Destination จากนิตยสาร Travel & Leisure  รางวัล Spa Destination (Asia) จากงาน The 6th GeoSpa AsiaSpa India Awards 2012-2013 และรางวัล Best Value Destination (Internation) จึงนับเป็นรางวัลล่าสุดที่ประเทศไทยได้รับในปีนี้

ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียนับเป็นตลาดที่มีความสำคัญติดอันดับ 1 ใน 6 สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเยือนประเทศไทยเกินกว่า 1 ล้านคน และในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2556) มีชาวอินเดียเดินทางเยือนประเทศไทยจำนวน 427,152 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.46 จากการที่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งมีความคุ้มค่าเงินเมื่อเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวในอินเดียเอง อีกทั้งยังเป็นตลาดระยะใกล้ใช้เวลาเดินทางราว 2-4 ชั่วโมงบินเท่านั้น ยังผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มชาวอินเดียในปัจจุบัน

 

แสดงผล 20 ครั้ง