ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วัดอาฮงศิลาวาส

จังหวัด “บึงกาฬ” เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และในปัจจุบันยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญด้านยางพารา จนได้รับชื่อว่า เมืองหลวงยางพาราของภาคอีสาน นอกจากนี้จังหวัดบึงกาฬยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะ สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ วัดอาฮงศิลาวาส ( แก่งอาฮง ) ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของบึงกาฬ

วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ๒๑ กิโลเมตร บริเวณวัดกว้างขวางและสวยงาม เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธคุวานันท์ศาสดา ตัวองค์พระหล่อด้วยท่องเหลืองลักษณะคล้าย พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นมากราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าลำน้ำโขงบริเวณที่ติดกับวัดเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงจึงเรียกกันว่า สะดือแม่น้ำโขง ตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าจะมีถ้ำใต้โขดหินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโขดหินขนาดใหญ่ฝังประเทศลาว เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นวังของปลาบึก ซึ่งในวันออกพรรษาจะปรากฏบั้งไฟพญานาคลอยขึ้นมาจากลำน้ำโขง เพื่อเป็นพุทธบูชาแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกปี

นอกจากนั้นแล้วยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมบนบานศาลกล่าวในด้านความรัก คือ ศาลเทพธิดา ตำบลไคสี ห่างจากอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยตำนานเล่าว่าได้ไม้แกะสลักเป็นรูปเทพธิดาลอยมาวนเวียนอยู่บริเวณแม่น้ำโขง ๓ วัน ๓ คืน เมื่อชาวบ้านทราบข่าวจึงรวมกันอันเชิญท่านขึ้นมาประดิษฐานไว้ในศาลามาจนปัจจุบัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเดินทางมาสัมผัสกับปรากฎการณ์ธรรมชาติและไหว้พระขอพรที่จังหวัดบึงกาฬ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดอาฮง โทร.๐๔๒-๔๙๒๓๒๑  หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๓๒๕๔๐-๗ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

แสดงผล 10 ครั้ง