ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “ททท. พาน้องชมวัง ฟังเสียงคลื่น” พาน้องผู้ด้อยโอกาสจากลำพูนทัศนศึกษาเชิงสร้างสรรค์

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.   ได้จัดโครงการ “ททท. พาน้องชมวัง ฟังเสียงคลื่น” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ซึ่งเป็นโรงเรียนก่อตั้งขึ้นโดยเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กหญิงยากไร้ในถิ่นกันดาร จ.ลำพูน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆจากประสบการณ์จริง และปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไปในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ททท. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสานำน้องๆ  เยาวชนร่วมเดินทางไปเพื่อทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมหาราชวัง  สยามโอเชียนเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และ เมืองจำลอง (Mini Siam)  ตลาดน้ำ 4 ภาค  Pattaya Dolphin World and Resort  พร้อมทั้งจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชียวชาญที่ช่วยบรรยายและตอบข้อซักถามตลอดการเดินทาง 

ททท.  คาดว่า เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น  นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)  ซึ่งเป็นนโยบายขององค์กรอีกด้วย

แสดงผล 9 ครั้ง