ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ 2-3 มิ.ย. 56

เกาะพิทักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลที่สำคัญของจังหวัดชุมพร  ซึ่งเป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องครกห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร มีชุมชนเล็กๆ ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะดำรงชีพโดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก  และยังเป็นแหล่งปะการัง  หอยมือเสือ  และสัตว์น้ำทะเล  ทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนที่โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์  ดำน้ำดูปะการัง และศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพร  เทศบาลปากน้ำหลังสวน  อำเภอหลังสวน  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกันจัดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ครั้งที่  9  วันที่  23  มิถุนายน  2556  ณ.เรือจำลองจักรีนฤเบศร  ปากน้ำหลังสวน  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชุมพร  และในเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นเดือนที่น้ำทะลลดลงในเวลาเช้า  ทำให้นักท่องเที่ยวเที่ยวสามารถที่วิ่งหรือเดินข้ามทะเลจากฝั่งของอ่าวท้องครก ต.บางน้ำจืด  ไปสู่เกาะพิทักษ์  ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ  1  กิโลเมตร  ความลึกของน้ำทะเลประมาณ  30  เซนติเมตร  พร้อมทั้งจัดกิจกกรรม วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง  14  กิโลเมรา กิจกรรม Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปลูกป่า เปิดทะเลกินฟรี การตกหมึก กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์   ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ททท.สำนักงานชุมพร  0-7750 1832 / 0-7750 2775-6
  • ผู้ใหญ่อำพล  ธานีครุฑ  08-1093 1443
  • ที่ทำการปกครอง อ.หลังสวน  0-7754 4530
  • นายก  อบต.บางน้ำจืด  08-7102 6439
แสดงผล 20 ครั้ง