ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร” ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประเพณีนี้นับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตำบลฝายหลวงจัดขึ้นสืบทอดกันมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความกตัญญู และระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ผู้สร้างเมืองลับแลในอดีต และอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตำบลฝายหลวง ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุตรดิตถ์

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ชมการแสดงมายากล การแสดงดนตรี จากนักร้องที่ชนะเลิศการประกวดเพลงลูกทุ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหกรรมอาหารอร่อย

ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ชมการประกวดทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และพันธุ์หลินลับแล การประกวดพันธุ์หอมแบ่ง การแข่งขันชกมวยทะเล และการแสดงคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิต

ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าชมขบวนแห่สักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร อันตระการตา ประกอบไปด้วย ขบวนตุง ขบวนคานหาบ ขบวนวัฒนธรรมพื้นบ้านที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ร่วมสรงน้ำสักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ชมและเชียร์มวยไทยมันๆ พร้อมมวยแก้บน การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องเพื่อชีวิต วงคนด่านเกวียน

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๕ ๐๔๗๘ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗ 

 

 

แสดงผล 8 ครั้ง