ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ร่วมกับ สทน. และหนุ่มสาวทัวร์ จัดแพคเกจพิเศษเที่ยวเมืองลับแลเพื่อต้อนรับฤดูฝน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จัดรายการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับฤดูฝน  ๒ รายการ รายการแรก “หลงรักลับแล” เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และเมืองลับแล พร้อมร่วมงานอัฐมีบูชา   ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  รายการที่สอง “ฤดูใบไม้เขียว เที่ยวเมืองแพร่ เมืองลับแล” เที่ยวจังหวัดแพร่  จังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองลับและ พร้อมร่วมงานอัฐมีบูชา   ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ททท. สำนักงานแพร่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และบริษัทหนุ่มสาวทัวร์  จัดรายการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับฤดูฝน หรือฤดูใบไม้เขียว จำนวน  ๒ รายการ เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์     

รายการนำเที่ยวรายการแรก “หลงรักลับแล”  เป็นการพาไปเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์แบบช้าๆ   นั่งรถรางชมเมือง   และปั่นจักรยานเที่ยวเมืองลับแล  ชิมทุเรียนหลงหลินลับแล  และข้าวแคบข้าวพัน  พร้อมร่วมทำบุญในงานอัฐมีบูชา   ทังนี้ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และพัก Home Stay เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นชาวลับแล เดินทางระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ราคาพิเศษท่านละ ๔,๓๙๙ บาท   

รายการที่สอง “ฤดูใบไม้เขียว เที่ยวเมืองแพร่ เมืองลับแล”  เป็นการพาไปเที่ยวจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์   ในจังหวัดแพร่ จะนำท่านเยี่ยมชมบ้านวงศ์บุรี บ้านทุ่งโฮ้ง พระธาตุศรีดอนคำ  พร้อมร่วมวาดลวดลายย้อมผ้าหม้อห้อม  และอาหารเย็นแบบล้านนาที่บ้านวงศ์บุรี    ส่วนในอุตรดิตถ็ ท่านจะได้นั่งรถรางชมเมืองลับแล  ชิมทุเรียนหลงหลินลับแล  และข้าวแคบข้าวพัน  และร่วมทำบุญในงานอัฐมีบูชา  ทั้งนี้  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ และพักโรงแรม  ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ราคาพิเศษท่านละ  ๔,๕๙๙ บาท

 ทั้งสองรายการนำเที่ยว  จะนำท่านไปสัมผัสกับกับความงามอันน่าอัศจรรย์ของฤดูฝน ความเขียวขจีทึ่งดงามของผืนป่า  นาข้าวที่ปกคลุมด้วยทะเลหมอก และวิถีชีวิตที่กลมกลืนไปกับฤดูกาล   โดยได้รวบรวมกิจกรรมเด่นที่เป็นไฮไลท์ในฃ่วงฤดูใบไม้เขียวของแต่ละจังหวัดมาเสนอขายในรายการนำเที่ยว   และพิเศษสุด ผู้ร่วมเดินทางทั้งสองรายการ  จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อพื้นเมืองสีขาว จาก ททท. เพื่อใส่เข้าร่วมงานอัฐมีบูชาด้วย  

ททท. สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ ๐๒ ๑๙๒ ๑๙๒๔ – ๑  บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๖ ๕๖๕๙ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 12 ครั้ง