ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล” ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล)” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับอำเภอลับแล เทศบาลตำบลหัวดง องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง - หลินเมืองลับแล)” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงทุเรียนเมืองลับแล และกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลับแล และจังหวัดอุตรดิตถ์

หลง – หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก สำหรับในปี ๒๕๕๖ นี้ ผลผลิตทุเรียน รวมทั้งหลง - หลินลับแล มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ซึ่งทำให้ลับแลมีบรรยากาศที่คึกคัก ทั้งนักท่องเที่ยว ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนต่างๆ

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดกระเช้าผลไม้ การประกวดทุเรียนทอด การแสดงนิทรรศการทุเรียน การสาธิต และจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นเมืองลับแล อาทิ ข้าวพันผัก ข้าวแคบ ข้าวพัน ลอดช่องเค็ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร การแสดงของเยาวชน การแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันเปตองโอเพ่นคัพ ครั้งที่๑ การแข่งขันจักรยาน Mountain bike Thailand Open กิจกรรมมหกรรมอาหารอร่อย พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ อ๊อด โฟร์เอส วงไอน้ำ ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และวงดนตรีสายชล

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองลับแล เมืองแห่งตำนานเร้นลับ เขตห้ามพูดโกหก ชมสวนผลไม้เมืองลับแล ชิมผลไม้สดจากสวน ในงาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลหัวดง โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๒ ๗๒๒๒ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 46 ครั้ง