ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 49

วันที่  7 – 16 มิถุนายน  2556  ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดปราจีนบุรี 

----------------------------------------------------------------------     

เมืองปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์  ประชาชนจึงประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  โดยเฉพาะทำสวนผัก – สวนผลไม้ - เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น  ทุเรียน  มังคุด  กระท้อน  เงาะ  ไผ่ตง  ต้นโมก  ผลผลิตมีคุณภาพ  มีความหลากหลาย  ราคาย่อมเยา    ปราจีนบุรีจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีให้ชมทั้งสวนผลไม้  สวนไม้ดอกไม้ประดับ  สวนสมุนไพร  หากใครสนใจพรรณไม้แบบใดสามารถเลือกสรรเป็นของฝากจะแวะชม - ชิม – ซื้อ สินค้าที่เลือกรับรองมีคุณภาพจากชาวสวนปราจีนโดยตรง

นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดเผยว่า  ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  จังหวัดปราจีนบุรีมีผลิตผลทางการเกษตรจำนวนมาก  ทั้งผลไม้และพืชผัก  เช่น  ทุเรียน  มังคุด  กระท้อน  ขนุน  ส้มโอ  หน่อไม้  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชน  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดปราจีนบุรี  เผยแพร่ความรู้และจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของภาคราชการและภาคเอกชนแก่เกษตรกร  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยสำนักงานการเกษตร ร่วมกับชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรี  จัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 49  ในวันที่  7 – 16   มิถุนายน  2556  ณ  บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  กิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ 

-   ตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าทั่วไป

-   ชมการประกวดผลไม้คุณภาพ  (ทุเรียน  กระท้อน  ส้มโอ  มังคุด  ขนุน)  และหน่อไม้ไผ่ตง 

-   กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรปราจีนบุรี

-   ชมการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่นๆ

-   ชมการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านมากมายตลอดงาน

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรี  นับว่าเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมแหล่งสำคัญของประเทศไทย   เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้จากผืนป่าธรรมชาติ  “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดงพญาเย็น-เขาใหญ่  มรดกโลก”  โดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครนายกและขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งปราจีนบุรี  เลือกเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ – ย้อนอดีตเที่ยวเมืองซ้อนเมือง  แหล่งโบราณคดีสมัยทวาราวดี  “เมืองศรีมโหสถ  สัมผัสและเรียนรู้วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี   ชมตึกเก่าเล่าเรื่องแห่งบุคคลสำคัญผู้สร้างตึกที่ชนรุ่นหลังต้องมาเรียนรู้  รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทย  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ศูนย์รวมตะเกียงโบราณนับหมื่น  พร้อมฟังเรื่องเก่าของคนเมืองปราจีน  พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์  ก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก -  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  การเดินทาง “เที่ยวเขาใหญ่    ไปปราจีนบุรี” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางที่สะดวกพร้อมเก็บเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวรายทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสรรเพิ่มรสชาติให้กับวันว่างได้เป็นอย่างดี

                หรือจะท่องเที่ยวเชิงเกษตรเที่ยวสวนผลไม้เมืองปราจีนบุรี  ในพื้นที่มีกลุ่มชาวสวนผลไม้  “ไม้เค็ดโฮมสเตย์”,  เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติฯ ,  และเที่ยวชมสวนผลไม้  “บ้านหนองจวง-หนองกันเกรา”  ที่เขาพร้อมใจเปิดบ้านให้เที่ยวชมสวนสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้นานาชนิด 

สอบถามข้อมูลการจัดงานเกษตรปราจีนบุรีได้ที่  สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  โทร.0-3721-7871-2

          นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  ตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น. เปิดบริการทุกวัน  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.tat8.com 

แสดงผล 4 ครั้ง