ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ยโสธร เมืองบั้งไฟโบราณ สืบสานตำนานวิถีอีสาน

                  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดยโสธร   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2556  ภายใต้ชื่อ  ยโสธร เมืองบั้งไฟโบราณ สืบสานตำนานวิถีอีสาน   ระหว่างวันที่  6-12 พฤษภาคม  2556   ณ สวนสาธารณะพญาแถน  และถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร   

                        นายวิชุกร  กุหลาบศรี   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า  งานประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน  ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และ ความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน  โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนา  จะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้สรรพสิ่งบนผืนโลกได้ดำเนินวีถีชีวิตไปตามครรลองที่ควรจะเป็น  โดยเฉพาะผู้คนบนผืนดินอีสาน ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำใร่ทำนามาช้านาน ต้องอาศัยข้าวและพืชผลทางการเกษตรในการหล่อเลี้ยงดำรงชีวิตมาโดยตลอด  น้ำฝนจากฟ้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ คืองานประเพณีแห่ และจุดบั้งไฟจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวัง และกำลังใจ ของชาวอีสานมาโดยตลอด

                        งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรในปีนี้  นอกจากกิจกรรมสำคัญ คือ การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ,งานพาแลงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น-เวียดนาม-ลาว และเกาหลี  รวมทั้งการจุดบั้งไฟแสงสี พลุตะไล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556  และการแข่งขันการจุดบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 แล้ว ตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน 7 วัน คือระหว่างวันที่  6-12 พฤษภาคม 2556   นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของเมืองยโสธร เช่น หมอนขวานผ้าขิด,ปลาส้มยโสธร และสินค้าอื่นอีกมากมาย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน  เลือกชิมอาหารในงานมหกรรมอาหาร การประกวดธิดาบั้งไฟโก้  การประกวดกองเชียร์  ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ  และกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสาธิตการทำบั้งไฟญี่ปุ่นและบั้งไฟเกาหลี นอกจากนี้จังหวัดยโสธร ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เมื่อเดินทางมายโสธร  อาทิ เช่น  เส้นทางเยือนชุมชนบ้านสิงห์ท่า ค้นหาอดีตเมืองยโสธร , หรือนมัสการรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทยโสธร  แล้วแวะชมมาลัยข้าวตอกอันเลื่องชื่อที่วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย   หรืออาจจะแวะไปเยือนวัดอัครเทวดามิคาอิล ที่บ้านซ่งแย้ ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยไม้หลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen In Thailand   ถ้าชอบเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรม ก็สามารถเดินทางไปเยือนบ้านศรีฐาน บ้านนาสะไมย์ บ้านทุ่งนางโอก ซึ่งเป็นแหล่งหัตถกรรมสำคัญของยโสธร เช่นหมอนขวานผ้าขิด และงานจักสานของยโสธร

       และนี่คืออีกหนึ่งงานประเพณีแห่งอีสาน ที่ ททท.  อยากเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสแล้วท่านจะรู้ว่า อีสาน คือ แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม ที่สำคัญของเมืองไทยจริงๆ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร โทร. 0-4571-1093 ,กองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร 0-4572-0952 ต่อ 306   หรือที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี  โทร. 0-4524-3770 , 0-4525-0714  

แสดงผล 12 ครั้ง