ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน” ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน” ประจำปี ๒๕๕๖  ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาบ้านวังลึก ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สภาวัฒนธรรมตำบลนาพูน ร่วมกับ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประเพณีแห่น้ำช้าง ขึ้นในวันที่ ๒๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาบ้านวังลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของตำบลนาพูน และจังหวัดแพร่

ประเพณีแห่น้ำช้างได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว เดิมทีที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้ โดยธรรมชาติอุดมไปด้วยป่าไม้อันมีค่าได้แก่ ไม้สักทอง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น อาชีพหลักของหมู่บ้านคือ การทำไม้ ช้างจึงเป็นพาหนะที่สำคัญในการชักลากไม้ จึงมีการคล้องช้างป่ามาเพื่อใช้งาน เมื่อคล้องช้างป่ามาได้แล้ว ก็จะเอาช้างมาทำพิธีสู่ขวัญเหมือนเป็นการปลอบขวัญช้างให้หายตกใจจากการถูกจับคล้องมาจากป่า เมื่อถึงคราวเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาที่อากาศร้อน จึงให้ช้างได้มีโอกาสพักผ่อน โดยถือโอกาสนี้ที่เจ้าของช้างจะทำพิธีขอขมา และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญรดน้ำ ดำหัวช้าง ที่ตนเคยบังคับให้ทำงาน และเพื่อให้ระลึกถึงบุญคุณที่ช้างมีต่อตน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพอันเป็นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบรรพบุรุษของหมู่บ้านจึงให้มีพิธีแห่น้ำช้างขึ้นมาสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษต้องการปลูกฝังนิสัยให้คนรุ่นหลัง รู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเอง

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีทำขวัญช้าง พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่ของหมู่บ้านต่างๆ การประกวดธิดาแห่น้ำช้าง มหรสพมากมาย อาทิ มวย ดนตรี คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

ททท. สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมงาน “ประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน” ประจำปี ๒๕๕๖    ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาบ้านวังลึก ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน โทร. ๐ ๕๔๕๕ ๖๗๘๒ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗  

แสดงผล 13 ครั้ง