ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญทุกท่านร่วม “งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๖”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม “งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๖”  ในระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ศาลเจ้าพ่อพญาแล และอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า งานเทศกาลบุญเดือนหก อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของท่าน โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีบายศรีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ   อีกทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การประกวดหลานปู่แล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน  การจัดนิทรรศการของทุกภาคส่วน  การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง  การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ยิ่งใหญ่ตลอดการจัดงาน ทั้ง ๙ วัน ๙ คืน 

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า หากเปรียบกับงานประจำปีงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ  อีกทั้งในความเป็นจังหวัดชัยภูมิ  ทุกการรับรู้ในพื้นที่ความเป็นป่าไม้      อันอุดมสมบูรณ์เส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามในช่วงฤดูฝนกับทุ่งดอกกระเจียว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อม     ถือเป็นดินแดนแห่งความเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์และการเรียนรู้  นี่คืองานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๖ อันจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเมืองชัยภูมิ เที่ยวได้    

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๕๗ ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว(อบจ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๓๗๖ และศาลเจ้าพ่อพญาแล โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๓ ๕๐๓๐ทุกฤดู...

แสดงผล 6 ครั้ง