ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง ครั้งที่ ๑๐

จังหวัดนครราชสีมา  จัดโดย อำเภอแก้งสนามนาง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านร่วม “เทศกาลดอกจานบาน ที่แก้งสนามนาง ครั้งที่ ๑๐” ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕    ณ  ทุ่งดอกจานป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลโนนสำราญ อำเภอ     แก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานประจำปี  เทศกาลดอกจานบาน ที่แก้งสนามนาง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติ  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    ที่ปกครองอำเภอแก้งสนามนาง โทร. ๐ ๔๔๓๓ ๙๐๘๘  ศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา เขตอำเภอแก้งสนามนาง โทร. ๐ ๔๔๓๓ ๙๐๓๔ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  โทร. ๐๘ ๑๙๕๕ ๒๑๐๓ หรือที่  ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖                   

สำหรับการจัดงาน เทศกาลดอกจานบาน ที่แก้งสนามนาง ครั้งที่ ๑๐  ได้จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย   ชมความสวยงามของทุ่งดอกจานบานกว่า ๒๐๐ ไร่ นับหมื่นต้น การออกร้านนิทรรศการจากทุกภาคส่วน การแสดงและจำหน่ายสินค้า  OTOP  มหกรรมอาหาร การประกวดธิดาดอกจาน  การประกวดคู่รักแห่งปี  และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

แสดงผล 17 ครั้ง