ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ ครั้งที่ ๕”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เธี๊ยะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ ครั้งที่ ๕”  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า หมู่บ้านบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ตั้งอยู่สองฟากริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีห่างจากตลาดเมืองลพบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนชาวไทยรามัญ หรือชาวมอญอาศัยร่วมกันอยู่หนาแน่น และมีวัฒนธรรมประเพณีดีงามของท้องถิ่น ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบต่อไป

สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นอันก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน จึงได้ร่วมกับชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ ครั้งที่ ๕” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.     เป็นต้นไป ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี  ทุกคนจะแต่งชุดพื้นบ้านของตนมาร่วมงาน มากินข้าวร้องรำทำเพลงกัน โดยมีกลุ่มเครือข่ายชาติพันธ์ต่างๆ อาทิ ไทยพวน ไทยเบิ้ง ไทยกระเหรี่ยง ไทยยวน ไทยทรงดำ ญัฮกุรและไทยมอญจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งบรรยากาศของงานจะดูแปลกตาเพราะเป็นงานที่ชาวบ้านร่วมกันจัดทำด้วยสำนึกรักในความเป็นตัวตนของตนเอง โดยกิจกรรมภายในงานก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ร่วมล้อมวงนั่งพื้นกินข้าวร่วมกัน  อาหารบนสำรับก็เป็นอาหารพื้นบ้าน ได้สัมผัสการอยู่การกินของคนบ้านเรา  แกงกระเจี๊ยบ  แกงบอน  แกงมะตาด   ต้มยำปลาย่าง  แกงขี้เหล็ก  น้ำพริกหุงผักบุ้งดอง  หรือแม้แต่ขนมกวนอ่อนมอญ  โดยเฉพาะแกงกระเจี๊ยบยอดนิยมกับน้ำพริกหุงผักบุ้งดองมีแต่คนถามหาอยากลิ้มลอง  งานมอญที่ไม่ใช่มีแต่มอญเท่านั้นมาร่วมงานเป็นงานมอญที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  งานที่ไร้สิ่งปรุงแต่งเพราะคนที่มาร่วมงานคือคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันคือ พวกเรามีความต้องการที่จะดำรงวัฒนธรรมรักษารากเหง้าความเป็นตัวตนของตนให้คงอยู่

“...ถึงแม้จะต่างชาติพันธุ์ ถึงแม้จะต่างพงษ์เผ่า แต่เพราะเรานั้นเกิดใต้ร่มธงไทย...”

ยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวันลพบุรี ขอเชิญร่วมล้อมวงกินข้าวร่วมกันกับพวกเราชาวมอญบางขันหมาก

มอญบ้านนอกที่ไม่นอกคอก...ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี 


 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก โทร.๐๘๗-๐๑๙๙๑๙๙  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร.๐๓๖ – ๗๗๐๐๙๖ – ๗   ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com

แสดงผล 39 ครั้ง