ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วิ่งมินิมาราธอน มอบมื้อเช้าให้น้อง Run for Love, Run for Life

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมพลังคนไทย ในการออกกำลังกาย และการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรวมใจ รวมพลังแผ่นดิน จึงเกิดโครงการ มินิมาราธอนเพื่อน้องท้องอิ่ม” RUN FOR LOVE, RUN FOR LIFE” จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบุ่งตาหลั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้ และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสภาวะทุพโภชนา มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์ และขาดแคลนอาหาร  มื้อเช้ารับประทานในพื้นที่ที่ราบสูง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย ซึ่งอยู่ภายใต้ การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สำหรับกำหนดการ เริ่มปล่อยตัว ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ  สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ราคาบัตร: บัตรพร้อมเสื้อวิ่ง World Vision Run บัตรละ ๓๐๐ บาท / นักเรียน ๑๐๐ บาท และ ๕๐ บาท สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีติดต่อ: สำรองบัตรได้ที่ ๐ ๔๔๒๔ ๔๑๑๘, ๐๘ ๕๗๖๔ ๙๕๖๓, ๐๘ ๖๔๖๑ ๗๗๒๔

แสดงผล 5 ครั้ง