ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับสายการบินเอทิฮัด จัดเอเย่นต์เมกะแฟมทริปจากตลาดตะวันออกกลาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ททท. สำนักงานดูไบ ร่วมกับสายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways) จัดกิจกรรม TAT/Etihad Airways: Middle East Agents FAM Trip นำคณะผู้แทนบริษัทนำเที่ยวหรือเอเย่นต์ท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง กว่า 40 คน ได้แก่ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ คูเวต การ์ต้า บาห์เรน และอียิปต์ เดินทางมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี หัวหิน พัทยา – ระยอง และเชียงใหม่ เพื่อสร้างและขยายการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยในลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ สำหรับตลาดตะวันออกกลาง โดยการจัดเมกะแฟม ทริป ครั้งนี้การจัดขึ้นครั้งที่ 2 ร่วมกันระหว่าง ททท. กับสายการบินเอทิฮัด

พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Middle East Trade Meeting (MTM) เพื่อสนับสนุนโอกาสให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับบริษัทนำเที่ยวตะวันออกกลาง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะ และจัด Mini Mart Table Top Sale ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

ในปี 2555 ตามสถิตินักท่องเที่ยวต่างประเทศรายสัญชาติ (Nationality) ที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 มีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 440,063 คน ลดลงร้อยละ 2 จากปีที่ผานมา เนื่องจากตลาดหลัก ที่มีฐานนักท่องเที่ยวจำนวนมาก คือ อิหร่าน ปรับตัวลดลงอย่างมาก ลดลงร้อยละ 38 และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1.48 อย่างไรก็ตาม ตลาดขนาดกลางในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่ม Gulf Cooperation Council หรือ GCC มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในระดับที่ดี เช่น บาห์เรน จำนวน 25,893 คน (+31.33%) คูเวต จำนวน 59,237 คน (+14%) โอมาน จำนวน 65,690 คน (+21.02%) และการ์ต้า จำนวน 25,988 (+34.88%)

ทั้งนี้ นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอมริกา กล่าวว่า “ตลาดตะวันออกกลางถือเป็นตลาดสำคัญของประเทศไทยในด้านที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง และเป็นกลุ่มที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วง Green Season อย่างไรก็ตาม ตลาดตะวันออกกลางถือเป็นตลาดที่มีความท้าทายจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่มีแนวโน้มอิ่มตัว (Maturity) จากอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม GCC (Gulf Cooperation Council) เช่น คูเวต การ์ต้า และบาห์เรน ยังมีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดี ในส่วนของตลาดใหม่ๆ เช่น อียิปต์ จอร์แดน และเลบานอน ซึ่งมีช่องทางการขยายตลาดอยู่ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ และได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในภูมิภาค รวมทั้ง ตลาดอิหร่านซึ่งมีการปรับตัวลดจำนวนนักท่องเที่ยวลงอย่างมาก จากผลกระทบปัญหา Sanction ทั้งนี้ ททท. มีการปรับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมตลาดให้เหมาะสม โดยเน้นรักษาตลาดและขยายฐานตลาดในกลุ่มคุณภาพมากขึ้น”

นอกจากนี้ ททท. กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดตะวันออกกลางต่างๆ ได้แก่ การจัด Road Show ในประเทศคูเวตและการ์ต้า การจัด Thailand Mini Mart ในช่วงก่อนงาน Arabian Travel Market (ATM) 2013 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภษคม 2556 

แสดงผล 14 ครั้ง