ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลศิลปะหุ่นสาย สานใจ สายใยชุมชน” ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556

นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า คณะหุ่นสายเสมา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน  “เทศกาลศิลปะหุ่นสาย สานใจ สายใยชุมชน”   ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการจัดเทศกาลหุ่นสายครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินหุ่นสายนานาชาติจาก 3 ประเทศ คือ สวีเดน อียิปต์และนิวซีแลนด์ ร่วมกับหุ่นสายจากประเทศไทยสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดงหุ่นสายให้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นสากล ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่หลากหลาย มีร้านขายของที่ระลึก เช่น โพสการ์ดภาพหุ่นสาย, DVD นิทานธรรมะหุ่นสายหลากหลายเรื่อง มีการจัดซุ้มของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในการนำหุ่นสายมาแสดงร่วมกับสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดวางหุ่นสายโชว์ สาธิตการชักเชิดหุ่นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมกันด้วย และที่สำคัญขอเชิญชมการแสดงศิลปะหุ่นนานาชาติหุ่นสายสัมพันธ์จาก 4 ประเทศ ได้แก่ คณะหุ่นสายสวีเดน คณะหุ่นสาย Cairo Puppet Theatre จากอียิปต์  คณะหุ่นสาย String Bean Puppets จากนิวซีแลนด์ และคณะหุ่นสายเสมาจากประเทศไทย รวมทั้งการแสดงจากน้องๆเยาวชนไทย เป็นการประชันกันระหว่างหุ่นสายเยาวชน 4 ชุมชน ได้แก่ หุ่นสายช่อชะคราม  จากโรงเรียนวัดเขายี่สาร(สมุทรสงคราม) หุ่นสายฉู่ฉี่บันเทิงศิลป์ จากโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่(สมุทรสงคราม) โรงเรียนพีระยานาวิน(กรุงเทพฯ) และโรงเรียนบ้านหนองโสน(บุรีรัมย์)  โดยทำการแสดงด้วยกันทั้งหมด 8 คณะ รวม 8 เรื่อง แสดงเรื่องละ 1 รอบต่อวัน แต่ละคณะล้วนนำเรื่องที่น่าสนใจมาใช้ในการแสดงครั้งนี้ เช่น เรื่องศึกพรหมาสตร์จากคณะหุ่นสายเสมา, เรื่อง Moon Light จากคณะหุ่นสายอียิปต์ และ เรื่อง The Mermaid’s song จากคณะหุ่นสายนิวซีแลนด์  เป็นต้น

สามารถสอบถามข้อมูลการจัดงานฯ เพิ่มเติมได้ที่ คณะหุ่นสายเสมา โทร. 0 2956 4180, 08 9222 9974 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

แสดงผล 20 ครั้ง