ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เชิญเที่ยวงาน “ลานวัฒนธรรมกำฟ้าบ้านเฮา”

 

การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรม ลานกำฟ้าบ้านเฮา ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12,19,24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยพวนตำบลหาดเสี้ยว ให้คงอยู่สืบไป 

นางสาวสรัสวดี  อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชม “งานวัฒนธรรมกำฟ้าบ้านเฮา” ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ว่าเป็นการจัดงานประเพณีของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นประเพณีดีงามที่ถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวพวน ที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ก่อนปี พ.ศ. 2387 เป็นประเพณีที่หาชมได้ยากถือว่าเป็น Unseen Culture ที่น่ามาศึกษาเที่ยวชม  

“ประเพณีกำฟ้า” ชาวบ้านจัดขึ้นเพราะถือกันว่าเป็นวันแห่งการหยุดพักหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อถึงวันนี้ชาวบ้านทุกคนจะหยุดเพื่อพักผ่อน ฟังเสียงฟ้าร้อง ถ้าปีไหนได้ยินฟ้าร้อง ปีนั้นจะฟ้าฝนดี ถ้าปีไหนไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง ฝนฟ้าปีนั้นก็จะแห้งแล้ง ประเพณีกำฟ้านี้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุ มีกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนที่เราไม่ค่อยได้พบเห็น อาทิ ซุ้มจำลองวิถีชีวิตไทยพวน การละเล่นพื้นบ้านไทยพวน เช่น นางกวัก ติ่งก๊บ ถ่อส้าว หม่าตี้-หม่าเตย หม่ากะเลิ้งเกิ้งกั๊บ มีการจำหน่ายอาหารท้องถิ่นรสชาติต้นตำรับ เช่น ข้าวโถเถ

แป้งจี่ ข้าวเปิ๊บ เป็นต้น ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 12,19 และ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ผู้ร่วมงานสามารถสร้างสีสันบรรยากาศของงานด้วยการแต่งกายด้วยผ้าหม้อฮ่อม ผ้าทอพื้นเมือง หรือผ้าซิ่นบ้านหาดเสี้ยว เพื่อร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทย “เที่ยวสุโขทัย ช่วยเศรษฐกิจไทยกันนะค่ะ”  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 0 55616 228 – 9 หรือ E-mail: tatsukho@tat.or.th

 

แสดงผล 17 ครั้ง