ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม “ปั่นสองน่อง ท่องภู...ดูธรรมชาติ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย    ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม “ปั่นสองน่อง ท่องภู...ดูธรรมชาติ” เส้นทาง อ.เมือง-อ.ภูเรื อ-อ.ด่านซ้าย ในวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย  กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะปั่นไปชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน อ.ภูเรือ และ   อ.ด่านซ้าย ที่มีเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเลย  กิจกรรมที่น่าสนใจ  ได้แก่  เยี่ยมชมวัดป่าห้วยลาด  ลานคริสต์ต้นคริสต์มาส  ทุ่งดอกดาวเรือง  ไร่ TSA  อ.ภูเรือ  พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  พระธาตุศรีสองรัก  วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย   การมอบรถจักรยาน Re-Cycle และคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน จำนวน ๑๐ แห่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei  และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ๐ ๒๖๑๒ ๔๗๔๗/ ๐ ๒๖๗๘ ๕๔๗๐

แสดงผล 5 ครั้ง