ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ จัดกิจกรรมนั่งรถรางและภารกิจกดไลค์ในระหว่างการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “เมืองแพร่เกมส์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ขอเชิญชวนนักกีฬา คณะกรรมการ และผู้สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ในระหว่างการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “เมืองแพร่เกมส์” ที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ “เมืองแพร่เกมส์” ที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ซึ่งในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน  จึงเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดแพร่ที่จะเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ในกลุ่มนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามชมการแข่งขัน

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้  สนามกีฬากลาง อบจ.แพร่ วัดหลวง คุ้มเจ้าหลวง แพะเมืองผี วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง วัดสระบ่อแก้ว คุ้มวิชัยราชา  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลที่เที่ยว ที่กิน และที่ซื้อของแก่นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ติดตาม  ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จะมีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมรถรางนำเที่ยว “นั่งรถราง แอ่วเมืองแป้ สุขใจ๋”   โดยจะจัดขึ้นทุกวันในช่วงระหว่างการแข่งขัน วันละ ๒ รอบ ๆ ละ ๒ คัน (รอบเช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น.) โดยจะมีมัคคุเทศก์จากชมรมยุวมัคคุเทศก์เวียงโกศัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นผู้นำชม และบรรยาย แหล่งท่องเที่ยวรอบตัวเมืองแพร่ ในเส้นทางจาก สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่  ไปชมกำแพงเมืองโบราณ ประตูเมือง วัดหลวง คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี คุ้มวิชัยราชา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดแพร่ วัดศรีชุม วัดหัวข่วง วัดสระบ่อแก้ว เป็นต้น

และที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในระหว่างการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  ได้แก่กิจกรรม “ภารกิจ กดไลค์ ท่องเที่ยวเมืองแพร่” ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการประทับตราแหล่งท่องเที่ยวบนตารางการแข่งขัน  ซึ่งสามารถรับตารางแข่งขันได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ประทับตรา  ประกอบด้วย คุ้มเจ้าหลวง วัดหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ วัดสระบ่อแก้ว วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แพะเมืองผี คุ้มวิชัยราชา บ้านวงศ์บุรี ทั้งนี้ หากประทับตรา ๕ แห่งขึ้นไป  รับของที่ระลึกกระเป๋าหม้อห้อมจากจังหวัดแพร่ฟรี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่  ทั้งนี้ จำกัดเฉพาะ ๑,๐๐๐ คนแรกเท่านั้น

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักกีฬา  ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ในระหว่างการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “เมืองแพร่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 15 ครั้ง