ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เชิญร่วมสดุดีทหารกล้าในงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” วันที่ ๑๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีฯ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จังหวัดตราด ร่วมกับ กองทัพเรือ, อำเภอแหลมงอบและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดงาน"วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง”ครั้งที่ ๒๗ ในวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีฯ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในการทำยุทธนาวี ที่เกาะช้างบริเวณหมู่เกาะช้าง เมื่อ ๗๒ ปีที่แล้ว

กิจกรรมของการจัดงานประกอบด้วยการประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารเรือไทยที่เสียสละชีวิตในยุทธนาวีที่เกาะช้างและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  พระบิดาของกองทัพเรือไทยในช่วงเช้าวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๖ต่อจากนั้นจะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติและในช่วงสายจะมีการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจลงเรือหลวงนราธิวาสของกองทัพเรือ เพื่อร่วมพิธีลอยพวงมาลาบริเวณเกาะลิ่ม ทางด้านทิศใต้ของเกาะช้างภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทย, การโชว์กระโดดร่มลงทะเลของกองทัพเรือ, การออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, การออกร้านกาชาด,การแสดงดนตรี, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดตราดและการแสดงบนเวทีตลอดงาน

นายวรนิติ์ กายราศผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด กล่าวเสริมว่างานดังกล่าวเป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญ กับจังหวัดตราดเป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดตราดในช่วงนี้ แวะเข้าร่วมงานดังกล่าวเพราะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น นอกจากจะได้ท่องเที่ยวในมิติแห่งการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แล้ว แหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งจังหวัดตราดยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เลือกชมและศึกษาอีกมากมาย เช่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น, หาดทรายดำที่มีเพียง ๑ ใน ๕ แห่งของโลก, จุดชมฝูงเหยี่ยวแดงคอขาวนับร้อยตัว, วัดบุปผาราม รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตราด–คลองใหญ่(เลียบชายหาด) เชื่อมโยงสู่ชายแดนไทย–กัมพูชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อำเภอแหลมงอบโทรศัพท์. (๐๓๙) ๕๓๘-๑๔๔ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตราด โทรศัพท์ (๐๓๙) ๕๙๗-๒๕๙ ถึง ๖๐ www.tourismthailand.orgหรือ E-mail : tattrat@tat.or.th

แสดงผล 33 ครั้ง