ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

Udon Love music ครั้งที่ ๔

 

อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเข้มแข็ง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบจะยังคงเป็นทางเลือกที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ในช่วงที่อากาศกำลังเย็นสบายนี้ เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีในชื่อว่า Udon Love music (ครั้งที่ ๔) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส  ๘๕  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ในวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม โดยมีศิลปินมาร่วมให้ความสนุกในครั้งนี้มากมาย อาทิเช่น ปนัดดา เรืองวุฒิ,  ปราโมทย์ ปาทาน, Armchair, Danny Terracotta,  The Gam, วัชราวลี, ตู๋ ภพธร เป็นต้น

นอกจากนี้ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีการเทศนาตามโครงการ “ธรรมะในสวน” ซึ่งจะบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ที่มีวิธีเทศนาที่สนุกไม่เหมือนใครสามารถรับฟังเทศนาอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ในบรรยากาศร่มเย็นในสวนสวย

การท่องเที่ยวแห่งปะระเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับเทศบาลนครอุดรธานีตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โทรศัพท์๐๔๒-๓๒๕๑๗๖-๘๕ ทุกวันเวลาราชการ

 

แสดงผล 8 ครั้ง